Oferujemy:

Szkolenie podstawowe w zakresie kat:
A, B , B+E, C, C+E

Szkolenie dodatkowe w zakresie kat: I

Szkolenia uzupełniające: dla osób posadających już prawo jazdy.

KURSY I SZKOLENIA

- Kursy kwalifikacyjne dla kierowców przeworzących rzeczy i osoby tzw. świadectwa kwalifikacyjne.

- Kurs na kartę motorowerową.

- Kurs dla osób chcących kierować ruchem drogowym

- Kurs HDS

   

graphic designers | 2009